เข้าร่วมกิจกรรมผ้าไทย ใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร

วันที่ 6 เมษายน 2566  เวลา 06.00 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมผ้าไทย ใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยเป็นกิจกรรมที่จังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นเป็นประจำ ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร