ลงพื้นที่เก็บข้อมูล​ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 ​ปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล​ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 ​ปี 2566 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 3 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ มุกดาหาร โรงเรียนนวมิน​ทรา​ชู​ทิศ​อิสาน​