การประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สพม.มุกดาหาร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร