ประชุมรับมอบนโยบายการปฎิบัติงานด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหารเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร) โดยมีหน่วยงานความมั่นคง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุม