การประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินงานร่วมกันในการพิจารณาการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร