การตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์  สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความเรียบร้อยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบดิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร และโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม