กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียบรู้ทางการศึกษาและนำเสนอผลงาน (Best practice) ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน