การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”การพัฒนาศักยภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ “

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”การพัฒนาศักยภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ” โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ,นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิณผลการจัดการศึกษา,นางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะ ร่วมทำ MOU กับผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพประจำอำเภอ พร้อมร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือตัวแทนโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา,ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน,ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา,ด้านการบริหารจัดการ,ด้านการจัดการเรียนรู้,ด้านผู้เรียน และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา