การประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

 ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารครั้งที่ 7/2567 โดยมี ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหารและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ในการนี้ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอคำชะอี,นายสุดี พันธ์หมุด และนายชุติภาส ยืนยั่ง ในโอกาสรับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. สพม.มุกดาหาร ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร