ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นางยุภา สุขทองผา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดมุกดาหาร