การอบรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการ สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์,สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการ สพม.มุกดาหาร ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.มุกดาหาร เข้ารับการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ฯ และนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร