การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการ สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.มุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ในสังกัดที่ได้รับรางวัล ครูดี สพม.มุกดาหาร ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในการนี้นายโชคชัย จันทะโสตถิ์,สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการ สพม.มุกดาหาร เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร