การประชุมถอดบทเรียนโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

วันที่  14 มิถุนายน  2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการ.สพม.มุกดาหาร,สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการ.สพม.มุกดาหาร,กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เพื่อประชุมสรุปถอดบทเรียนโครงการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71,การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) โดยมี นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการ สพม.จันทบุรี ตราด, นางสาวบุณยกุล หัตถกี,นางอมรรัตน์ จันกฤษ และนายสุคันธชาติ ขันศรี รองผู้อำนวยการ สพม.จันทบุรี ตราด, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ให้การต้อนรับ ในการนี้คณะผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขต ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย