การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่  27  พฤษภาคม  2567

 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางสุดารัตน์ ไตรยวงค์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร