การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2567

วันที่  17  พฤษภาคม  2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร