กิจกรรมรอบกองไฟการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นกิจกรรมรอบกองไฟความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)

วันที่  11  พฤษภาคม  2567

 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน