การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)โดยมี นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรมฯ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โอกาสนี้ ได้การสนับสนุนวิทยากรจาก สโมสรลูกเสือแก้วมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานอาชีวศึกษามุกดาหาร  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน