การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชา กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2566 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ