การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การประชุม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 21  มีนาคม  2567

    ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายเดช สีหะมงคล ผู้อำนวยการ สกสค. เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร