การประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 20 มีนาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ. สพม.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และระยะเวลาที่กำหนด