การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ Soft Power กับกระบวนการสภานักเรียน

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ Soft Power กับกระบวนการสภานักเรียน จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนโรงเรียนละ 1 คน และคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร