ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

วันที่ 13 มีนาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นายครรชิต จันภูธร และนายวีร์ชยุตม์ สุริยาประภา นักทรัพยากรบุคคล ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 และติดตามการดำเนินงาน
ตามนโยบายของโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ โดยมี นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ และบุคลากรในโรงเรียนร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้