ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กเละเยาวชน ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กเละเยาวชน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร