กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ครบรอบ 29 ปี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ครบรอบ 29 ปี โดยมี นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อสถานศึกษา และแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน