ประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “น.ว.ค.เกมส์ ครั้งที่ 43” โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย  จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน น.ว.ค. เกมส์ ครั้งที่ 43 ของโรงเรียนนาโสกวิทยา โดยมี นายพรชัย ทวีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร นำคณะครูและนักเรียน ในโรงเรียนดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด