การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป(CEFR)

วันที่ 26 มกราคม 2567

   ดร.ฐิตินันท์ นันทะครี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้กาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร โดยมี นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม และ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการอบรมครั้งนี้