ธนาคารออมสิน มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 26  ธันวาค 2566

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค จากธนาคารออมสิน ที่สนับสนุนสำหรับใช้ในกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  และกิจกรรมอื่นๆ ในสำนักงานฯ