กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สพม.มุกดาหาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร นำบุคลากรในสำนักงานฯ ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย โดยใช้ท่าออกกำลังกายพระราชทานให้บุคลากรในสำนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานมีร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส รวมทั้งช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยกำหนดให้มีการออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพุธของสัปดาห์