การประชุมผู้บริหารใน สพม.มุกดาหาร

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี  สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด พร้อมนี้ ได้แนะนำบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวรัชนี จิตมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ