กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 4 ธันวาค 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต รวมทั้ง พบปะพูดคุยข้อราชการกับบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายพิภพ นาทองลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ