การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและอนุกรรมการผู้แทนครู ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและอนุกรรมการผู้แทนครู ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร แทนตำแหน่งเดิม โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการประชุมพิจารณาฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร