สร้างความปลอดภัย วันลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อม โดยมี นายชนะศักดิ์  ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม และร่วมปล่อยแถวรณรงค์การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการเฝ้าระวังปัญหา และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยร่วมออกตรวจตามจุดที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย รวมถึงเฝ้าระวังหากพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม