ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศเจตจำนง-อังกฤษDownload …
Read More

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาลาว)

ประกาศเจตจำนง-ลาวDownload …
Read More

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนง-ไทยDownload …
Read More

ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง (ผู้แทนศิษย์เก่า) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง (ผู้แทนศิษย์เก่า) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศ-รร.จุฬาฯ-รับสมัครกรรมการสถานศึกษาDownload …
Read More

บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งครู รายละเอียดตามเอกสารแนบ คำสั่งย้าย-ผอ.แวงใหญ่พิทยาสรรค์Download คำสั่งย้ายครู-สพม.มุกดาหาร-7-รายDownload …
Read More

ประกาศการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยสามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. – 3 เม.ย. 2565เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ …
Read More

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร-เพิ่มเติมDownload …
Read More

ประกาศย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

…. รายละเอียดเพิ่มเติม 👇 ย้ายประจำปี-2565-แจ้งสพท.ทุกเขตDownload บัญชีสรุปรายละเอียดข้าราชการครูแจ้งต่างDownload แบบคำร้องขอย้ายครูDownload …
Read More

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้หน่วยงานราชการเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานโดยหน่วยงานราชการต้องลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลง ร้อยละ 10 – 15 และกำหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัด (Key Performance Index : KPI) ผลการปฏิบัติราชการ ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จึงประกาศ …
Read More