การอบรมครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านการป้องกันการพนันออนไลน์ให้แก่นักเรียน

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการอบรมครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านการป้องกันการพนันออนไลน์ให้แก่นักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร