ประชุมเตรียมความพร้อมรับการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายธีรภัทร วงษ์สว่าง นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมนครมุกดา 2 สพม.มุกดาหาร