ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร พบปะ พูดคุย พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 คน ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร