การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม