เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

📝เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.

📍📍นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ที่ผ่านการรับรองให้เป็นชมรมกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร📍📍