ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งครูผู้สอน

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

3. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ