รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งครูผู้สอน 👇

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 👇

3. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 👇

📍📍 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยสามารถตรวจสอบเวลา และสถานที่สอบตามประกาศที่แนบ📍📍