ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร