ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา

📍📍สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

  1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน 9 อัตรา ประกอบด้วย – คณิตศาสตร์ 2 อัตรา – พลศึกษา 3 อัตรา – ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา – ชีววิทยา 1 อัตรา – คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – ดนตรี 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 อัตรา

📌📌 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30-12.00 น. เเละเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร