การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร