ร่วมรับชม รับฟังนโยบายจาก สพฐ. ในรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2565

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ. โดยในครั้งนี้นำเสนอในรูปแบบรายการพิเศษ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site 100% พร้อมนี้ โรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในสังกัด สพม.มุกดาหาร ยังได้มีโอกาสนำเสนอวิดีทัศน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site 100% ผ่านทางรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ในครั้งนี้อีกด้วย