ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหารและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย นางไฉไล ช่างดำ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร