การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ (สถานีแก้หนี้ครู)

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานและดำเนินการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรในสังกัด สพม.มุกดาหาร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร