การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2565 ดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมสัญจร ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตัวแทนสถานศึกษาจากสหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน โดยมี นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมรับทราบและพิจารณาข้อราชการร่วมกัน