ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง (ผู้แทนศิษย์เก่า) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง (ผู้แทนศิษย์เก่า) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ