การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

📝วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

✍นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ณ หอประชุมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยมีนายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการ ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้แก่ นายณัฐพล พรมลี และ นางสาวณัฐวดี วังสินธ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร📌📌