คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Students Science Fair 2020 (TJSSF 2020) ทางระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์

   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Students Science Fair 2020 (TJSSF 2020) ทางระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากประเทศไทยและญี่ปุ่น จากที่ต่างๆทั่วประเทศ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.